998. Vì sao LINH HỒN NGƯỜI nặng 21 gam trong khi LINH HỒN CHÓ thì không có khối lượng?

Description