995. CHẤN ĐỘNG – NHÂN QUẢ BÁO ỨNG – Niệm Phật đi trong mưa 5 km không ướt